úvod / Regenerace střešních plášťů

Regenerace střešních plášťů

Jednou z nejdůležitějších částí budov je střecha s účinnou hydroizolací, propracovanou do všech detailů.

To vyžaduje vedle vysoce kvalitní hydroizolační vrstvy i soubor všech potřebných doplňkových prvků, které společně vytváří spolehlivý hydroizolační systém. Střešní hydroizolační fóliové systémy jsou použitelné pro všechny typy jedno a dvouplášťových střech. Vyznačují se mnohotvárností a poskytují optimální řešení pro každou oblast použití.

Základem zmíněných systémů jsou osvědčené izolační pásy na bázi PVC vyráběných v desítkách typů. Jednotlivé typy jsou určeny pro různé skladby střech včetně střech s vegetační vrstvou nebo i střech se skladbou o opačném pořadí vrstev. Uvedené izolační pásy jsou dlouhodobě ověřovány ve všech podmínkách v praxi, neboť se v minulých 40-ti letech aplikovaly ve všech zeměpisných pásmech na celém světě.

Největší předností fóliových systémů pro rekonstrukci plochých střech je minimální difúzní odpor vlastní hydroizolace, nízká hmotnost a snadná kontrolovatelnost jejího provedení. Díky souboru hydroizolační vrstvy a všech potřebných doplňkových prvků se vytváří spolehlivý hydroizolační systém.

Fóliové systémy, které nevyžadují žádnou údržbu, se vyznačují zejména dlouhodobou životností a odolností vůči ÚV záření, chemickým vlivům znečištěného životního prostředí a jinému namáhání včetně prorůstání kořínků.

Hydroizolační fóliové systémy plochých střech je možné rozdělit podle způsobu aplikace do následujících skupin:

  • Systémy mechanicky kotvené
  • Systémy přitížené kamenivem
  • Systémy plnoplošně lepené
  • Systémy pro střechy ozeleněné
  • Systémy pro střechy pochůzné a pojízdné

 

Důvodem vysoké spolehlivosti izolací je nejen kvalitní materiál zpracovaný kvalifikovanými izolatéry, ale také odborný dohled a kontrola jak během provádění izolačních prací, tak i po jejich realizaci (dohled a kontrolu provádějí zástupci jednotlivých dodavatelů fólií.)