Výplně stavebních otvorů

Výplně stavebních otvorů

06.02.2019
Nedílnou součástí kompletní revitalizace objektů je také výměna oken a vstupních dveří. Naše společnost v tomto oboru spolupracuje s vyzkoušenými partnery.

Společnost BOBISTAV, s.r.o. spolupracuje přímo s výrobcem a proto máme stejnou cenu jako výrobce.

Výměna oken a vchodových dveří

 • Nedílnou součástí kompletní revitalizace objektů je také výměna oken a vstupních dveří. 
 • Naše společnost spolupracuje s předním českým výrobcem.
 • Investor má na výběr z několika druhů provedení.
 • Plastové profily je možné vybírat mezi pětikomorovým profilem o stavební hloubce 72mm, 
 • nebo sedmikomorovým profilem o stavební hloubce 75mm.
 • Všechny profily jsou vyztuženy Fe výztuhou, která zaručuje pevnost a stabilitu jak rámu, tak také křídla. 
 • Okna jsou osazena kováním od předního světového výrobce a poskytují uživateli naprostý komfort v ovládání a funkčnosti.

Zasklení:

 • Zde má investor na výběr několik typů izolačního skla.
 • Standardním izolačním dvojsklem, které je dnes používáno je sklo s koeficientem prostupu tepla Ug = 1,1 W.m-2.K-1. 
 • Této velmi dobré hodnoty je dosaženo za pomoci tenké a neviditelné vrstvy ušlechtilého kovu na jednom ze skel, 
 • odrážející teplo zpět do místnosti. 
 • Efekt je pak ještě vylepšen naplněním meziprostoru vzácným plynem s nízkou tepelnou vodivostí, nejčastěji argonem.

Další možnost zasklení:

Nejmodernějším typem izolačních skel jsou skla s fólií Heat Mirror®, neboli tepelné zrcadlo. Jedná se o dvojsklo, které má meziprostor rozdělen průhlednou fólií, která tomuto sklu dodává vynikající vlastnosti v oblasti tepelné, zvukové a protisluneční izolace. Při použití tohoto typu skla lze běžně dosáhnout hodnot prostupu tepla až Ug = 0,7 W.m-2.K-1.

Tepelné zrcadlo je fólie pokrytá nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je prakticky třívrstvý systém se dvěma nezávislými komorami, který však nemá hmotnost trojskla, ale dvojskla. Fólie je průhledná pro viditelné světlo, ale odráží tepelné a ultrafialové záření.

Nejlepší způsob, jak si představit funkci izolačního skla s fólií Heat Mirror (Tepelného zrcadla) je, že odráží tepelné záření zpět ke zdroji. To znamená ven v létě, když chcete aby nepronikalo do místnosti a dovnitř v zimě, kdy chcete aby teplo zůstalo uvnitř.

Další možnost:
Izolační trojsklo. Použitá technologie je shodná s dvojsklem, ale navíc jsou zde dvě samostatné komory zajišťující dokonalé tepelné vlastnosti. Takové trojsklo může při optimálních šířkách a plnění Kryptonem dosáhnout Ug = 0.5 W/m2K. Pokovení se dává na pozice 2 a 5, prostřední sklo se nepokovuje a doporučuje se kalené z důvodu tepelného namáhání při dopadu slunečního záření. Nejnepříznivější jsou potom situace kdy je trojsklo zčásti vystaveno slunečnímu záření a částečně zastíněno.

Další důležitou záležitostí je šířka zasklení. Pro případ plnění Argonem je optimální šířka rámečků 14 a 16 mm, což znamená nárůst šířky skla až na 40 resp. 44 mm. Takto silná skla mohou být pro některé profilové systémy oken problematicky zasklitelná – řešením je zúžení meziskelního prostoru na 10 a 12 mm a tento naplnit Kryptonem, čímž dojde ke zlepšení Ug o cca 0.1 W/m2K ale poměrně výrazně se sklo prodraží. V případě použití bezpečnostních nebo silnějších skel, ale jiná možnost není.

Trojsklo je samozřejmě těžší než dvojsklo: rozdíl činí 10 kg/m2. S nárůstem hmotnosti je nutné počítat zvláště při dimenzování otevíravých prvků a také při manipulace se sklem, zejména velkých rozměrů.
Kromě zlepšení hodnoty Ug trojskla také již ve standardním provedení vykazují zvýšenou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti Rw.

Popis obrázku:

 1. sklo - veškeré typy plochého skla Float + speciální skla
 2. distanční rámeček
 3. molekulové síto - vysoušedlo na bázi zeolitů
 4. butyl - první stupeň utěsnění dvojskla nanášený za tepla
 5. polyuretanový nebo polysulfydový dvousložkový tmel - druhý stupeň utěsnění izolačních skel vulkanizující na vzduchu
 6. meziprostor, vyplněn vzduchem nebo plynem (argon nebo krypton či jiná směs plynů dle požadavků na vlastnosti dvojskla)

Hliníkové vstupní portály

 • Součástí výměny stavebních otvorů jsou také vchodové portály.
 • Především pro bytové domy s velkou frekvencí v oblasti vchodových dveří je vhodnější použít hliníkové vstupní sestavy a vchodové dveře. 
 • Vynaložené finanční prostředky se uživateli vrátí v podobě trvanlivosti a stálé pevnosti dodaného výrobku.
 • Hliníkové profily jsou vyráběny s přerušeným tepelným mostem a jsou osazeny kvalitním kováním, zaručujícím dlouhou životnost a trvanlivost dodaného výrobku.
 • Do výplní těchto portálů je možné na základě požadavku investora osadit také schránky a zvonkové tablo.
 • Všechny výrobky splňují veškeré předepsané normy a certifikáty včetně prohlášení o shodě.

Výhody realizace formou generálního dodavatelství

 • Generální dodavatel řídí harmonogram všech prací a koordinaci se souvisejícími činnostmi. investor jedná s jedním dodavatelem a uzavírá jednu smlouvu.
 • Víme jak zaměřit a namontovat nová okna pro dodržení technologických předpisů při zateplení venkovního ostění oken a zateplení pod venkovními parapety. V mnoha případech investoři zbytečně investují do nových venkovních parapetů.
 • Velmi často jsou okna nevhodně usazena vzhledem k provádění kontaktního zateplovacího systému.
 • Generální dodavatel stavby ručí za správné osazení nových výplní a dodržení všech technologických předpisů v rámci zateplení.
 • Tímto způsobem vyloučíme porušení technologických předpisů v rámci zateplování objektů kontaktním zateplovacím systémem.
Fotografie
20190827_123638.jpg