Sanace a opravy lodžií, balkónů

Sanace a opravy lodžií, balkónů

29.03.2019
Do této oblasti především řadíme sanace betonových konstrukcí balkónů a lodžií, kterou provádíme pouze odzkoušenými certifikovanými sanačními systémy.

Do této oblasti především řadíme sanace betonových konstrukcí balkónů a lodžií, kterou provádíme pouze odzkoušenými certifikovanými sanačními systémy.

Pomocí speciálních hmot provedeme ošetření zkorodované výztuže, doplnění chybějících výtluků a novou povrchovou úpravu. Důležité v této oblasti je především používání materiálů k tomu určených, aby došlo ke spojení starých původních vrstev betonové konstrukce s novými vrstvami a tím i ke spolupůsobení konstrukce jako celku.

Při sanacích balkónů provádíme nové izolace proti vodě, pokládáme novou dlažbu, provádíme nové oplechování z kvalitních bezúdržbových plechů, vyrábíme a montujeme nové zábradlí vč. sušáků na prádlo.

Provádíme i sanace balkónových desek a rekonstrukce zděných zábradlí historických balkónů.