Regenerace střešních plášťů

Regenerace střešních plášťů

06.09.2019
Jednou z nejdůležitějších částí budov je střecha s účinnou hydroizolací, propracovanou do všech detailů.

To vyžaduje vedle vysoce kvalitní hydroizolační vrstvy i soubor všech potřebných doplňkových prvků, které společně vytváří spolehlivý hydroizolační systém. Střešní hydroizolační fóliové systémy jsou použitelné pro všechny typy jedno a dvouplášťových střech. Vyznačují se mnohotvárností a poskytují optimální řešení pro každou oblast použití.

Základem zmíněných systémů jsou osvědčené izolační pásy na bázi PVC vyráběných v desítkách typů. Jednotlivé typy jsou určeny pro různé skladby střech včetně střech s vegetační vrstvou nebo i střech se skladbou o opačném pořadí vrstev. Uvedené izolační pásy jsou dlouhodobě ověřovány ve všech podmínkách v praxi, neboť se v minulých 40-ti letech aplikovaly ve všech zeměpisných pásmech na celém světě.

Největší předností fóliových systémů pro rekonstrukci plochých střech je minimální difúzní odpor vlastní hydroizolace, nízká hmotnost a snadná kontrolovatelnost jejího provedení. Díky souboru hydroizolační vrstvy a všech potřebných doplňkových prvků se vytváří spolehlivý hydroizolační systém.

Fóliové systémy, které nevyžadují žádnou údržbu, se vyznačují zejména dlouhodobou životností a odolností vůči ÚV záření, chemickým vlivům znečištěného životního prostředí a jinému namáhání včetně prorůstání kořínků.

Hydroizolační fóliové systémy plochých střech je možné rozdělit podle způsobu aplikace do následujících skupin:

 • Systémy mechanicky kotvené
 • Systémy přitížené kamenivem
 • Systémy plnoplošně lepené
 • Systémy pro střechy ozeleněné
 • Systémy pro střechy pochůzné a pojízdné

Důvodem vysoké spolehlivosti izolací je nejen kvalitní materiál zpracovaný kvalifikovanými izolatéry, ale také odborný dohled a kontrola jak během provádění izolačních prací, tak i po jejich realizaci (dohled a kontrolu provádějí zástupci jednotlivých dodavatelů fólií.)

Užitné vlastnosti střešní krytiny z měkčenného PVC

 1. Střešní krytinu tvoří vždy jen jediná izolační vrstva fólie o tloušťce zpravidla 1,5 mm.
 2. Přitížení střešní konstrukce krytinou činí maximálně 3,2 kg/m².
 3. Všechny spoje střešní krytiny jsou vytvořeny svary o vysoké pevnosti a naprosté vodotěsnosti s možností jejich dalšího pojištění.
 4. Střešní krytina dlouhodobě odolává povětrnostnímu namáhání a UV slunečnímu záření.
 5. Střešní krytina dobře odolává chemicky agresivním vlivům ovzduší, průmyslových exhalací, výluhům z betonu a řadě dalších látek.
 6. Střešní krytina se vyznačuje vysokou pevností, průtažností a pružností a zachovává si své užitné vlastnosti v širokém rozmezí teplot od -30 °C do + 80 °C.
 7. Střešní krytina splňuje požární charakteristiky v souladu s požadavky evropské normy.
 8. Příznivá míra propustnosti hydroizolační fólie pro vodní páru usnadňuje průběžnou difúzi vlhkosti ze střešního pláště do ovzduší.
 9. Povrch krytiny dobře odráží a minimálně pohlcuje sluneční tepelné záření.
 10. Životnost krytiny je na základě dosavadních dlouhodobých praktických zkušeností a laboratorních testů nejméně 25 let.
 11. Systém umožňuje komplexnost dodávky střešní krytiny včetně montáže oplechování a podkladních i následných ochranných vrstev.
 12. Je zaručena vzájemná kompatibilita střešní krytiny se všemi doplňkovými a pomocnými prvky.
 13. Výrobci poskytují záruku na funkčnost střešních izolačních fólií aplikovaných dle technologických předpisů na dobu 10 let.
 14. Provádění prací je možné celoročně s výjimkou deště, sněžení a teplot pod -5 °C. Krytinu lze pokládat i na vlhký podklad.
 15. Krytina nevyžaduje po celou dobu své životnosti údržbu.
 16. V případě mechanického poškození krytiny je možná její snadná oprava.
 17. Po dožití krytiny je snadno proveditelná celková obnova, případně demontáž.

Revitalizace panelových domů – rekonstrukce střechy

( popis rozsahu a postupů prací při rekonstrukci střechy )

Při revitalizaci panelových domů je její součástí i rekonstrukce střešního pláště, v našem případě pomocí hydroizolačního fóliového systému. V tomto odstavci je popis rozsahu a postupu prací při rekonstrukci střechy nejběžnějšího typu panelového domu – střecha s vyvýšenými okrajovými atikami, strojovnou výtahu, vzduchotechnickými kostkami s odsávacími agregáty a vnitřními odvody vody ( vpustě ).

Před zahájením rekonstrukce střechy se zjišťují její tepelné ztráty ( tepelný audit )  a dle výsledků se navrhne tloušťka tepelněizolační vrstvy. Pro zateplení střechy se používá stabilizovaný polystyren s větší hustotou a s označením EPS 100 S  Stabil., zpravidla v tloušťce 100 mm. ( pokládka se provádí ve dvou vrstvách – např.2 x 50 mm s překrytými spárami ).

Rekonstrukce se zahájí přípravou atik – okrajových částí střechy. Je vždy nutné atiky rozšířit z důvodu překrytí svislé termoizolační fasády. To se provádí pomocí dřevěných hranolů a OSB desek, které se mechanicky ukotví do svislých panelů, tvořících atiku, zbavených původního oplechování. Svislé a vodorovné plochy atik se ještě doteplují polystyrenem v tloušťce 50 mm. Připravené okraje se oplechují poplastovanými klempířskými profily – závětrnými lištami – pro zamezení přepadu vody přes hranu atiky. Atika se překryje fólií a navaří se na připravené závětrné lišty. Stejná příprava atik se provádí i u střechy strojovny výtahu.

( Pozn.: poplastované profily jsou vyrobeny z ocelového plechu opatřeného nástřikem plastové vrstvy – tyto profily nepodléhají korozi a jsou trvale bezúdržbové, nejsou třeba po dobu životnosti žádné nátěry. )

Dalším postupem je již pokládka polystyrenu a fólie na hlavní ploše střechy. Polystyren se klade na původní -  očištěnou vrstvu, zbavenou ostrých hran a boulí. Klade se ve dvou vrstvách s překrytými spárami. Na vrstvu polystyrenu se klade ochranná a separační vrstva z geotextilie v gramáži 300 g/m². Pak následuje pokládka hlavní hydroizolační vrstvy z fólie, která se mechanicky ukotvuje do konstrukčních vrstev střechy. Spoje fólie se svařují horkovzdušným agregátem – bezplamenná technologie. Totéž se provádí u střechy strojovny výtahu s tím, že polystyren se klade v jedné vrstvě v tloušťce 50 mm.

Poté se provádí opracování vzduchotechnických kostek. Na těchto kostkách se provede demontáž původních odsávacích agregátů a demontáž oplechování stříšky. Kostky se kompletně obalí polystyrenem v tloušťce 50 mm,  kouty a nároží kostek se oplechují pomocnými profily z poplastovaného plechu a kostky se „obalí“ do fólie.  Nakonec se provede montáž nových větracích hlavic, tzv. ventilačních turbín českého systému RAUL VIV.

Pak již následují izolace detailů, při kterých se provádí opracování koutů a nároží pomocí prostorových tvarovek, provádí se tmelení pomocí polyuretanového tmelu, opracování vpustí, montáž nových odvětrávacích komínků pro odvětrání vlhkosti z podložních vrstev konstrukce střechy a výměna okapových prvků u strojovny výtahu.

Poslední fází rekonstrukce je montáž nového vedení hromosvodů a revize dotčeného vedení. 

Tímto vznikne kompaktní střešní plášť odolávající po dobu své životnosti všem klimatickým vlivům, a je trvale bezúdržbový. ( vyjma čištění vpustí v intervalu 1 roku, nejlépe před příchodem zimy – výskyt spadaného listí ).

Výrobci a dodavatelé fóliových systémů

Při rekonstrukcích střech mohou být použity hydroizolační fóliové krytiny různých výrobců:

- SIKAPLAN     (PVC-P)                              - ALKORPLAN    (PVC-P)

- FATRAFOL    (PVC-P)                              - SARNAFIL         (PVC-P)

- VAEPLAN      (VAE)                                  - PENEFOL          (PE)

- RHENOFOL    (PVC-P)                              - JUNIFOL            (PE)

- PROTAN         (PVC-P)                              - MERX                (PVC-P)

- FLAGON         (PVC-P)                              - PEFOL                (PEHD)

Z těchto výrobců preferujeme český systém FATRAFOL 810  a švýcarský systém SIKAPLAN 15G.

Fotografie
Regenerace střešních plášťů
Regenerace střešních plášťů