Revitalizace bytových domů na klíč

Revitalizace bytových domů na klíč

15.04.2019
Naše společnost Vám již několik let nabízí produkt - "Revitalizace na klíč".

V rámci tohoto programu pro vlastníky domů nabízíme zpracování energetických auditů, projektové dokumentace pro stavební povolení včetně vyřízení samotného stavebního povolení a vyjádření dotčených organizací a orgánů státní správy.

Po dohodě s vlastníky bytových domů zajistíme nejvýhodnější financování stavebních prací prostřednictvím hypotéčního úvěru až na 20 let, a to díky zpracování několika variant splatnosti a výše jednotlivých splátek, s promítnutím těchto splátek do fondu oprav jednotlivých členů družstva nebo vlastníků bytových jednotek.

Součástí tohoto produktu je i zpracování časové osy návratnosti investice na základě reálně předpokládaných energetických úspor.

V neposlední řadě k tomuto produktu automaticky nabízíme i vyřízení dotací z programu "PANEL" České záruční a rozvojové banky, nebo dotací na konstrukční vady domů z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj), nebo dotací z ČEA (Česká energetická agentura). Využijte tedy historicky nízkých úroků z hypotéčních úvěrů a náš produkt "Revitalizace na klíč" co nejdříve a ušetříte nejen svůj čas a peníze za audity a projekty, ale i peníze za zbytečně spotřebovanou energii.

Poradenství - financování

Veškeré níže uvedené služby Vám budou poskytnuty ZDARMA, jedinou podmínkou je vyřízení úvěru našim prostřednictvím.

 1. Vypracování nabídky financování rekonstrukce.
 2. Účast na členské schůzi či shromáždění vlastníků, seznámení s nabídkou a zodpovězení dotazů.
 3. Pomoc při zajišťování podkladů nutných pro: vyřízení úvěru; vydání prohlášení poradenského střediska  (pokud budete žádat o PANEL).
 4. Žádost o státní úrokovou dotaci z programu PANEL.

Informace k programu PANEL

Program PANEL byl vytvořen na podporu financování komplexních oprav bytových domů postavených panelovou technologií nebo bytových domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav.

Podmínky pro poskytnutí státní úrokové dotace:

Co budete potřebovat k vyřízení úvěru?

 1. Účetní výkazy za poslední 2 roky ( daňové přiznání včetně příloh).
 2. Stanovy DB nebo SVJ.
 3. Zápis z členské schůze/ shromáždění SVJ (obsah znění se liší v závislosti na zvolené bance).
 4. Výpis z Obchodního rejstříku ( ne starší 3 měsíců).
 5. Aktuální výpis z katastru nemovitostí.
 6. Snímek katastrální mapy.
 7. Smlouvu o dílo.
 8. Položkový rozpočet.
 9. Ostatní (liší se v závislosti na zvolené bance).

Co budete potřebovat k získání stanoviska poradenského střediska? (pouze u programu PANEL)

 1. Projektová dokumentace rekonstrukce.
 2. Energetický štítek.
 3. Doklad o podlahové ploše.
 4. Položkový rozpočet rekonstrukce.
 5. Energetický audit

Co budete potřebovat k vyřízení žádosti o státní úrokovou dotaci? (program PANEL)

 1. Výpis z Obchodního rejstříku ( ne starší 3 měsíců).
 2. Snímek katastrální mapy.
 3. Stanovisko poradenského střediska.
 4. Úvěrová smlouva, ke které je žádána podpora.
 5. Pravomocné stavební povolení, příp.doklad o stavebním ohlášení.
 6. Smlouvu o dílo.
 7. Doklad o zavedení a certifikování systému řízení jakosti u dodavatele stavby podle ČSN EN ISO 9001 nebo 9002 (EN ISO 9001 nebo
 8. 9002).