úvod / Revitalizace bytových domů na klíč

Revitalizace bytových domů na klíč

Naše společnost Vám již několik let nabízí produkt - "Revitalizace na klíč".

V rámci tohoto programu pro vlastníky domů nabízíme zpracování energetických auditů, projektové dokumentace pro stavební povolení včetně vyřízení samotného stavebního povolení a vyjádření dotčených organizací a orgánů státní správy.
Po dohodě s vlastníky bytových domů zajistíme nejvýhodnější financování stavebních prací prostřednictvím hypotéčního úvěru až na 20 let, a to díky zpracování několika variant splatnosti a výše jednotlivých splátek, s promítnutím těchto splátek do fondu oprav jednotlivých členů družstva nebo vlastníků bytových jednotek.
Součástí tohoto produktu je i zpracování časové osy návratnosti investice na základě reálně předpokládaných energetických úspor.
V neposlední řadě k tomuto produktu automaticky nabízíme i vyřízení dotací z programu "PANEL" České záruční a rozvojové banky, nebo dotací na konstrukční vady domů z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj), nebo dotací z ČEA (Česká energetická agentura). Využijte tedy historicky nízkých úroků z hypotéčních úvěrů a náš produkt "Revitalizace na klíč" co nejdříve a ušetříte nejen svůj čas a peníze za audity a projekty, ale i peníze za zbytečně spotřebovanou energii.