úvod / o firmě

O firmě

Email Tisk PDF

Společnost Bobistav, s.r.o. je dynamicky se rozvíjející firma působící především v oblasti komplexní regenerace budov. V úzké spolupráci s dodavatelem certifikovaného zateplovacího systému (ETICS) provádí montáž zateplovacího systému. Vedle toho s ohledem na požadavky zákazníků provádí další práce spojené s regenerací budov, jedná se především o výměnu výplní stavebních otvorů, regeneraci balkonů a lodžií, sanaci pláště, řešení paty domu, opravy a výměnu střešního pláště a jiné.

Pohled do historie firmy

Firma s původním názvem Bohumil Krytinář – BOBISTAV byla založena v roce 2000 v Jeseníku s živnostenským oprávněním (provádění staveb, jejich změn a odstraňování) a  se zaměřením na zakázky menšího a středního rozsahu,  to jak HSV, tak PSV.

V počátečním období své činnosti se firma orientovala na výstavbu rodinných domků, opravy a rekonstrukce stávajících objektů, provádění půdních vestaveb, přestavby bytových jader, zateplování budov, dále o demolice a odstraňování objektů, přístupové komunikace, zámkové dlažby, okapové chodníky, obrubníky, oplocení budov, atd.

Vedle již zmíněných aktivit se firma vyvíjela v oblasti kontaktních zateplovacích systémů. S ohledem na stále rostoucí finanční nároky cen energií, se rovněž zvyšovala poptávka po dodatečném zateplování budov. S touto činností přišly spojené nároky zákazníka na komplexní řešení objektu, a proto firma rozšířila svou činnost o další dodávky prací jako například: opravy a výměna střešního pláště, výměna oken, řešení paty domu, regenerace balkonů a lodžií a jiné. V současné době firma nabízí zákazníkovi kompletní servis v oblasti regenerace objektů.  Tato činnost se stala dominantní.

Pro zajištění nejvyšší kvality a spokojenosti zákazníka využívá kromě svých bohatých zkušeností výhradně certifikované materiály jakostní třídy A a systému ETICS.

V roce 2005 firma obhájila certifikát kvality ČSN EN ISO 9001:2009 a tím zavedla nový systém řízení jakosti. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolováni a seznamováni s nejnovějšími stavebními technologiemi a současně vedeni k důslednému dodržování technologických postupů.

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu poptávek a snaze firmy tyto poptávky uspokojit, došlo počátkem roku 2006 k významnému rozšíření firmy a její transformaci na společnost BOBISTAV, s.r.o., byli ustanoveni tři samostatní jednatelé společnosti, kdy každý jednatel spravuje samostatnou divizi. Očekávaným přínosem je větší flexibilita, uspokojení většího počtu zákazníků a další zkvalitnění služeb klientům jak v realizaci jednotlivých zakázek, tak v poradenské činnosti.

Poskytované služby

Společnost Bobistav, s.r.o. zajišťuje kompletní servis pro realizaci regenerace panelových domů. V přípravné části je schopna zajistit energetický audit a průkaz a s tím související projektovou dokumentaci včetně statického posouzení. Následně pak nabízí možnosti financování a aktivně spolupracuje s investorem při vyřízení dotace. Nově nabízíme vyřízení dotace z programu Zelená úsporám.

Samozřejmostí každé přípravy je cenová nabídka. Ta je řešena položkově v logickém řazení tak, aby se klient v cenové nabídce snadno orientoval a měl jasnou představu o tom, které práce a v jakých cenách budou prováděny. Rovněž nabízíme možnost vypracování ekonomické studie, která obsahuje několik variant provedení a s tím související dobu návratnosti vložených investic. Díky ní má investor možnost vybrat optimální řešení. Ve většině případů se dozví, že po revitalizaci nedojde k navýšení plateb do fondu oprav, ale naopak dojde k jejich snížení a to díky výrazné úspoře energií a nyní i díky štědrým státním dotacím.

 

Další součástí přípravy před samotným zahájením prací jsou:

  • dodání závazných technologických postupů a řešení technologicky významných detailů
  • návrh barevného řešení objektu
  • v případě potřeby jsou provedeny odtrhové zkoušky a výtahové zkoušky na kotvící komponenty

 

Důsledná příprava společně s dodávkou kvalitního certifikovaného systému a jeho montáží kvalifikovanou zodpovědnou firmou pak zaručuje úspěšné provedení díla ve stanoveném termínu a vysoké kvalitě.  

Zaměřeno na kvalitu

Veškerá činnost naší společnosti je výrazně zaměřená především na vysokou úroveň kvality prováděných prací a důsledné dodržování platných norem a technologií. Maximální důraz klademe na výběr kvalitních a kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou pravidelně školeni a seznamováni s nejnovějšími stavebními technologiemi a současně vedeni k důslednému dodržování technologických postupů. Odpovědní pracovníci osobně pravidelně kontrolují samotný průběh prací a dohlíží na důsledné dodržování stanovené technologie. Ze strany dodavatele systému je prováděn pravidelný technologický dohled nad realizací díla. Ve spojení s dodávaným certifikovaným systémem ETICS  je pak výsledkem kvalitně provedené dílo a spokojený zákazník.

Naše firma disponuje dostatečným technickým zázemím, potřebným k provádění prací, spojených s regenerací budov. Vedle vlastního, stále se zvyšujícího množství systémového lešení vlastníme stavební výtahy, mobilní sklady, dopravní prostředky jak pro osobní, tak i nákladní dopravu, zdvihací zařízení, výkopovou techniku a jiné. Pro zkvalitnění služeb prioritně investujeme do rozšiřování technického zázemí.

Společnost Bobistav, s.r.o. klade důraz na osobní přístup při komunikaci se zákazníkem a aktivně řeší jeho potřeby. Flexibilita v řešení potřeb klienta je zajištěna osobní účastí majitelů společnosti na jednáních s klientem. Společnost tak získává bezprostřední informace o aktuálních požadavcích jednotlivých klientů a získané informace pak může použít pro zkvalitnění služeb zákazníkům.

Největším oceněním výsledků práce společnosti Bobistav s.r.o. jsou spokojení zákazníci, jejichž pozitivní reference podporují realizaci dalších zakázek.