úvod / Regenerace střešních plášťů / Revitalizace panelových domů – rekonstrukce střechy

Revitalizace panelových domů – rekonstrukce střechy

Regenerace  střešních plášťů Email Tisk PDF

( popis rozsahu a postupů prací při rekonstrukci střechy )

Při revitalizaci panelových domů je její součástí i rekonstrukce střešního pláště, v našem případě pomocí hydroizolačního fóliového systému. V tomto odstavci je popis rozsahu a postupu prací při rekonstrukci střechy nejběžnějšího typu panelového domu – střecha s vyvýšenými okrajovými atikami, strojovnou výtahu, vzduchotechnickými kostkami s odsávacími agregáty a vnitřními odvody vody ( vpustě ).

Před zahájením rekonstrukce střechy se zjišťují její tepelné ztráty ( tepelný audit )  a dle výsledků se navrhne tloušťka tepelněizolační vrstvy. Pro zateplení střechy se používá stabilizovaný polystyren s větší hustotou a s označením EPS 100 S  Stabil., zpravidla v tloušťce 100 mm. ( pokládka se provádí ve dvou vrstvách – např.2 x 50 mm s překrytými spárami ).

Rekonstrukce se zahájí přípravou atik – okrajových částí střechy. Je vždy nutné atiky rozšířit z důvodu překrytí svislé termoizolační fasády. To se provádí pomocí dřevěných hranolů a OSB desek, které se mechanicky ukotví do svislých panelů, tvořících atiku, zbavených původního oplechování. Svislé a vodorovné plochy atik se ještě doteplují polystyrenem v tloušťce 50 mm. Připravené okraje se oplechují poplastovanými klempířskými profily – závětrnými lištami – pro zamezení přepadu vody přes hranu atiky. Atika se překryje fólií a navaří se na připravené závětrné lišty. Stejná příprava atik se provádí i u střechy strojovny výtahu.

( Pozn.: poplastované profily jsou vyrobeny z ocelového plechu opatřeného nástřikem plastové vrstvy – tyto profily nepodléhají korozi a jsou trvale bezúdržbové, nejsou třeba po dobu životnosti žádné nátěry. )

Dalším postupem je již pokládka polystyrenu a fólie na hlavní ploše střechy. Polystyren se klade na původní -  očištěnou vrstvu, zbavenou ostrých hran a boulí. Klade se ve dvou vrstvách s překrytými spárami. Na vrstvu polystyrenu se klade ochranná a separační vrstva z geotextilie v gramáži 300 g/m². Pak následuje pokládka hlavní hydroizolační vrstvy z fólie, která se mechanicky ukotvuje do konstrukčních vrstev střechy. Spoje fólie se svařují horkovzdušným agregátem – bezplamenná technologie. Totéž se provádí u střechy strojovny výtahu s tím, že polystyren se klade v jedné vrstvě v tloušťce 50 mm.

Poté se provádí opracování vzduchotechnických kostek. Na těchto kostkách se provede demontáž původních odsávacích agregátů a demontáž oplechování stříšky. Kostky se kompletně obalí polystyrenem v tloušťce 50 mm,  kouty a nároží kostek se oplechují pomocnými profily z poplastovaného plechu a kostky se „obalí“ do fólie.  Nakonec se provede montáž nových větracích hlavic, tzv. ventilačních turbín českého systému RAUL VIV.

Pak již následují izolace detailů, při kterých se provádí opracování koutů a nároží pomocí prostorových tvarovek, provádí se tmelení pomocí polyuretanového tmelu, opracování vpustí, montáž nových odvětrávacích komínků pro odvětrání vlhkosti z podložních vrstev konstrukce střechy a výměna okapových prvků u strojovny výtahu.

Poslední fází rekonstrukce je montáž nového vedení hromosvodů a revize dotčeného vedení. 

Tímto vznikne kompaktní střešní plášť odolávající po dobu své životnosti všem klimatickým vlivům, a je trvale bezúdržbový. ( vyjma čištění vpustí v intervalu 1 roku, nejlépe před příchodem zimy – výskyt spadaného listí ).

 

Ukázky námi zrekonstruovaných střech:

 

detail_kostky_vzt

 

 

stecha_po_dokonen_2

 

 

detail_stechy