Pohled do historie firmy

Firma s původním názvem Bohumil Krytinář – BOBISTAV byla založena v roce 2000 v Jeseníku s živnostenským oprávněním (provádění staveb, jejich změn a odstraňování) a  se zaměřením na zakázky menšího a středního rozsahu,  to jak HSV, tak PSV.

V počátečním období své činnosti se firma orientovala na výstavbu rodinných domků, opravy a rekonstrukce stávajících objektů, provádění půdních vestaveb, přestavby bytových jader, zateplování budov, dále o demolice a odstraňování objektů, přístupové komunikace, zámkové dlažby, okapové chodníky, obrubníky, oplocení budov, atd.

Vedle již zmíněných aktivit se firma vyvíjela v oblasti kontaktních zateplovacích systémů. S ohledem na stále rostoucí finanční nároky cen energií, se rovněž zvyšovala poptávka po dodatečném zateplování budov. S touto činností přišly spojené nároky zákazníka na komplexní řešení objektu, a proto firma rozšířila svou činnost o další dodávky prací jako například: opravy a výměna střešního pláště, výměna oken, řešení paty domu, regenerace balkonů a lodžií a jiné. V současné době firma nabízí zákazníkovi kompletní servis v oblasti regenerace objektů.  Tato činnost se stala dominantní.

Pro zajištění nejvyšší kvality a spokojenosti zákazníka využívá kromě svých bohatých zkušeností výhradně certifikované materiály jakostní třídy A a systému ETICS.

V roce 2005 firma obhájila certifikát kvality ČSN EN ISO 9001:2009 a tím zavedla nový systém řízení jakosti. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolováni a seznamováni s nejnovějšími stavebními technologiemi a současně vedeni k důslednému dodržování technologických postupů.

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu poptávek a snaze firmy tyto poptávky uspokojit, došlo počátkem roku 2006 k významnému rozšíření firmy a její transformaci na společnost BOBISTAV, s.r.o., byli ustanoveni dva samostatní jednatelé společnosti, kdy každý jednatel spravuje samostatnou divizi. Očekávaným přínosem je větší flexibilita, uspokojení většího počtu zákazníků a další zkvalitnění služeb klientům jak v realizaci jednotlivých zakázek, tak v poradenské činnosti.