Zaměřeno na kvalitu

Veškerá činnost naší společnosti je výrazně zaměřená především na vysokou úroveň kvality prováděných prací a důsledné dodržování platných norem a technologií. Maximální důraz klademe na výběr kvalitních a kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou pravidelně školeni a seznamováni s nejnovějšími stavebními technologiemi a současně vedeni k důslednému dodržování technologických postupů. Odpovědní pracovníci osobně pravidelně kontrolují samotný průběh prací a dohlíží na důsledné dodržování stanovené technologie. Ze strany dodavatele systému je prováděn pravidelný technologický dohled nad realizací díla. Ve spojení s dodávaným certifikovaným systémem ETICS  je pak výsledkem kvalitně provedené dílo a spokojený zákazník.

Naše firma disponuje dostatečným technickým zázemím, potřebným k provádění prací, spojených s regenerací budov. Vedle vlastního, stále se zvyšujícího množství systémového lešení vlastníme stavební výtahy, mobilní sklady, dopravní prostředky jak pro osobní, tak i nákladní dopravu, zdvihací zařízení, výkopovou techniku a jiné. Pro zkvalitnění služeb prioritně investujeme do rozšiřování technického zázemí.

Společnost Bobistav, s.r.o. klade důraz na osobní přístup při komunikaci se zákazníkem a aktivně řeší jeho potřeby. Flexibilita v řešení potřeb klienta je zajištěna osobní účastí majitelů společnosti na jednáních s klientem. Společnost tak získává bezprostřední informace o aktuálních požadavcích jednotlivých klientů a získané informace pak může použít pro zkvalitnění služeb zákazníkům.

Největším oceněním výsledků práce společnosti Bobistav s.r.o. jsou spokojení zákazníci, jejichž pozitivní reference podporují realizaci dalších zakázek.