Poskytované služby

Společnost Bobistav, s.r.o. zajišťuje kompletní servis pro realizaci regenerace panelových domů. V přípravné části je schopna zajistit energetický audit a průkaz a s tím související projektovou dokumentaci včetně statického posouzení. Následně pak nabízí možnosti financování a aktivně spolupracuje s investorem při vyřízení dotace. Nově nabízíme vyřízení dotace z programu Zelená úsporám.

Samozřejmostí každé přípravy je cenová nabídka. Ta je řešena položkově v logickém řazení tak, aby se klient v cenové nabídce snadno orientoval a měl jasnou představu o tom, které práce a v jakých cenách budou prováděny. Rovněž nabízíme možnost vypracování ekonomické studie, která obsahuje několik variant provedení a s tím související dobu návratnosti vložených investic. Díky ní má investor možnost vybrat optimální řešení. Ve většině případů se dozví, že po revitalizaci nedojde k navýšení plateb do fondu oprav, ale naopak dojde k jejich snížení a to díky výrazné úspoře energií a nyní i díky štědrým státním dotacím.

Další součástí přípravy před samotným zahájením prací jsou:

  • dodání závazných technologických postupů a řešení technologicky významných detailů
  • návrh barevného řešení objektu
  • v případě potřeby jsou provedeny odtrhové zkoušky a výtahové zkoušky na kotvící komponenty

Důsledná příprava společně s dodávkou kvalitního certifikovaného systému a jeho montáží kvalifikovanou zodpovědnou firmou pak zaručuje úspěšné provedení díla ve stanoveném termínu a vysoké kvalitě.