úvod / Výplně stavebních otvorů / Výhody realizace formou generálního dodavatelství

Výhody realizace formou generálního dodavatelství

Výplně stavebních otvorů Email Tisk PDF
  • Generální dodavatel řídí harmonogram všech prací a koordinaci se souvisejícími činnostmi. investor jedná s jedním dodavatelem a uzavírá jednu smlouvu.
  • Víme jak zaměřit a namontovat nová okna pro dodržení technologických předpisů při zateplení venkovního ostění oken a zateplení pod venkovními parapety. V mnoha případech investoři zbytečně investují do nových venkovních parapetů.
  • Velmi často jsou okna nevhodně usazena vzhledem k provádění kontaktního zateplovacího systému.
  • Generální dodavatel stavby ručí za správné osazení nových výplní a dodržení všech technologických předpisů v rámci zateplení.
  • Tímto způsobem vyloučíme porušení technologických předpisů v rámci zateplování objektů kontaktním zateplovacím systémem.