úvod / Revitalizace bytových domů na klíč / Informace k programu PANEL

Informace k programu PANEL

Revitalizace bytových domů na klíč Email Tisk PDF
 • Program PANEL byl vytvořen na podporu financování komplexních oprav bytových domů postavených panelovou technologií nebo bytových domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav.

 • Podmínky pro poskytnutí státní úrokové dotace:


  Co budete potřebovat k vyřízení úvěru?

  1. *       Účetní výkazy za poslední 2 roky ( daňové přiznání včetně příloh).
  2. *       Stanovy DB nebo SVJ.
  3. *       Zápis z členské schůze/ shromáždění SVJ (obsah znění se liší v závislosti na zvolené bance).
  4. *       Výpis z Obchodního rejstříku ( ne starší 3 měsíců).
  5. *       Aktuální výpis z katastru nemovitostí.
  6. *       Snímek katastrální mapy.
  7. *       Smlouvu o dílo.
  8. *       Položkový rozpočet.
  9. *       Ostatní (liší se v závislosti na zvolené bance).

  Co budete potřebovat k získání stanoviska poradenského střediska? (pouze u programu PANEL)

  1. *       Projektová dokumentace rekonstrukce.
  2. *       Energetický štítek.
  3. *       Doklad o podlahové ploše.
  4. *       Položkový rozpočet rekonstrukce.
  5. *       Energetický audit

  Co budete potřebovat k vyřízení žádosti o státní úrokovou dotaci? (program PANEL)

  1. *       Výpis z Obchodního rejstříku ( ne starší 3 měsíců).
  2. *       Snímek katastrální mapy.
  3. *       Stanovisko poradenského střediska.
  4. *       Úvěrová smlouva, ke které je žádána podpora.
  5. *       Pravomocné stavební povolení, příp.doklad o stavebním ohlášení.
  6. *       Smlouvu o dílo.
  7. *       Doklad o zavedení a certifikování systému řízení jakosti u dodavatele stavby podle ČSN EN ISO 9001 nebo 9002 (EN ISO 9001 nebo
  8. *       9002).
 •