úvod / Regenerace střešních plášťů / Užitné vlastnosti střešní krytiny z měkčenného PVC

Užitné vlastnosti střešní krytiny z měkčenného PVC

Regenerace střešních plášťů Email Tisk PDF
 1. Střešní krytinu tvoří vždy jen jediná izolační vrstva fólie o tloušťce zpravidla 1,5 mm.
 2. Přitížení střešní konstrukce krytinou činí maximálně 3,2 kg/m².
 3. Všechny spoje střešní krytiny jsou vytvořeny svary o vysoké pevnosti a naprosté vodotěsnosti s možností jejich dalšího pojištění.
 4. Střešní krytina dlouhodobě odolává povětrnostnímu namáhání a UV slunečnímu záření.
 5. Střešní krytina dobře odolává chemicky agresivním vlivům ovzduší, průmyslových exhalací, výluhům z betonu a řadě dalších látek.
 6. Střešní krytina se vyznačuje vysokou pevností, průtažností a pružností a zachovává si své užitné vlastnosti v širokém rozmezí teplot od -30 °C do + 80 °C.
 7. Střešní krytina splňuje požární charakteristiky v souladu s požadavky evropské normy.
 8. Příznivá míra propustnosti hydroizolační fólie pro vodní páru usnadňuje průběžnou difúzi vlhkosti ze střešního pláště do ovzduší.
 9. Povrch krytiny dobře odráží a minimálně pohlcuje sluneční tepelné záření.
 10. Životnost krytiny je na základě dosavadních dlouhodobých praktických zkušeností a laboratorních testů nejméně 25 let.
 11. Systém umožňuje komplexnost dodávky střešní krytiny včetně montáže oplechování a podkladních i následných ochranných vrstev.
 12. Je zaručena vzájemná kompatibilita střešní krytiny se všemi doplňkovými a pomocnými prvky.
 13. Výrobci poskytují záruku na funkčnost střešních izolačních fólií aplikovaných dle technologických předpisů na dobu 10 let.
 14. Provádění prací je možné celoročně s výjimkou deště, sněžení a teplot pod -5 °C. Krytinu lze pokládat i na vlhký podklad.
 15. Krytina nevyžaduje po celou dobu své životnosti údržbu.
 16. V případě mechanického poškození krytiny je možná její snadná oprava.
 17. Po dožití krytiny je snadno proveditelná celková obnova, případně demontáž.